Poznejte nás

Hlavní roli při výuce hrají dinokrokové Hocus a Lotuska, kteří provázejí děti jednotlivými příběhy. Kromě toho, že dinokrokové ovládají 5 světových jazyků, mají i další nadání, která rádi předají vašim dětem. Do každého příběhu se dostanete díky magické lektorce, která je připravena vaše děti seznámit s dinokroky i cizím jazykem.

Magické lektorky jsou vyškolené lektorky a učitelky, které ovládají cizí jazyk a děti jsou pro ně nejlepšími kamarády. Školení lektorek probíhá po dobu jednoho roku, během kterého se seznámí s praktickou i teoretickou stránkou konceptu The adventures of Hocus and Lotus.

Cílem výuky je naučit děti myslet v cizím jazyce jako v mateřském a současně neztratit touhu si hrát a užít si dětství. Ve výuce děti zapojují svoji představivost, rozvíjí řečové i pohybové dovednosti.